Köpvillkor

Allmänna villkor


1. Beställning

Vid beställning träffas avtal om köp när i-Trade.se bekräftat beställningen via mail.

För att få handla på i-Trade.se krävs att du fyllt 18 år eller har målsmans medgivande.

Priser
I priserna ingår moms med 25 %. I kundvagnen syns det totala priset för varorna inklusive moms, frakt samt eventuell faktureringsavgift.

Avbeställning
Så länge din beställning inte har hunnit hanteras, går det att stoppa den genom att kontakta oss. Om beställningen redan har hanterats kan du returnera den till oss när du mottagit leveransen.

Skrivfel
Vi reserverar oss för skrivfel i form av Fakta- och prisuppgifter och förbehåller oss rätten att korrigera detta i efterhand.

2. Betalning, Frakt och Leverans

Betalningssätt VISA, MasterCard och Klarna väljer du i kassan. Ingen transaktionskostnad tillkommer.

Ingen fraktkostnad tillkommer inom Sverige.

Normal leveranstid på lagervaror är två (2) arbetsdagar inom Sverige (Beställningar där samtliga varor finns i lager, skickas inom 24 timmar), men kan variera beroende på valt leveranssätt.
Undantag kan förekomma vid mycket hög orderingång, då kan leveranstiden bli en dag extra.
Är någon vara slut i lager skickas beställningen normalt sätt så fort alla varor finns i lager.

3. Retur och Reklamation

Nedanstående instruktion/villkor gäller även byte.

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i ”Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)”. Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.

Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.

i-Trade.se förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för ev. saknade delar/tillbehör, istället för att neka åberopande av ångerrätt, om så är möjligt.

Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund.

Ångerrätten omfattar inte en produkt i förseglad förpackning, där förseglingen brutits.

Företag har ingen ångerrätt.

För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med oss innan du skickar tillbaka varor om du är osäker.

Du bekostar själv returfraktkostnad vid åberopande av ångerrätt (fri retur inom Sverige). Du står dock själv för frakten vid köp och ångerköp av produkter inköpta via tredje part.

Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Avgiften för efterhantering ligger på 250 kr.


Reklamation av vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. 

4. Garantivillkor

i-Trade.se lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges, undantaget förbrukningsmaterial. Produkter som faller inom definition förbrukningsmaterial är t ex bläckpatroner, toner, batterier etc.

På produkter med medföljande tillbehör som t ex batterier och hörlurar gäller tillverkarens garanti, vilken kan vara kortare än huvudproduktens garanti (dock tre månader som kortast).

Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom garantitiden.

Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel.

Förslitningsskador omfattas ej av garantin.

Vidare gäller inte garantin vid skada orsakad av olycka eller oaktsamhet (s k Handhavandefel).

Garantin omfattar inte fel förorsakade genom av ägaren företagna ändringar eller ingrepp i produkten som inte skett av i-Trade.se.

Garantin omfattar inte fel orsakade av transportskador, spänningsfel, blixtnedslag eller stöld.

Garantin ersätter ej kostnader för montering, resor etc.

Går felet på produkten ej att åtgärda äger i-Trade.se rätt att byta ut produkten till en ny eller en med likvärdig prestanda utan att tillfråga kunden.

Tillverkarens eventuella förlängda garanti hanteras direkt av tillverkaren. Naturligtvis hjälper vi dig gärna med kontaktuppgifter till respektive tillverkare.

Naturligtvis följer vi konsumentköplagens rekommendationer om garanti på nya produkter. Alla reparationer utförs av respektive tillverkare eller dess ombud. Det är således samma villkor som om du köpt varan i en fysisk butik.

Observera att tillverkaren har upp till tre försök på sig att reparera produkten innan de är skyldiga att byta ut den.

Fabriksgarantin kan ej överlåtas till en annan part utan gäller endast för personen som står på kvittot/fakturan.

i-Trade.se ersätter ej förlust av datainformation vid eventuella garanti- och serviceärenden utan det åligger kunden själv att löpande ta säkerhetskopior.

i-Trade.se ansvarar inte för indirekt skada, följdskada eller förlust i näringsverksamhet, merarbete, förlorade intäkter etc.

i-Trade.se totala skadeståndsansvar av vad slag det än må vara ska under inga omständigheter överstiga köpeskillingen.

Kvitto/faktura skall alltid kunna uppvisas vid åberopande av garanti!

5. Sekretess och säkerhet Personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer (Personnummer vid fakturabetalning). I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

i-Trade.se kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

6. Tvist

Vid eventuell tvist följer i-Trade.se ARN:s rekommendationer.

7. Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från i-Trade.se, som gör att i-Trade.se ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att i-Trade.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.